ฝนตกหนักต่อเนื่อง แม่น้ำหลายสายระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น