ทวิตเตอร์สร้างอีโมจิพิเศษเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงร.9