กรมอุตุฯ ยืนยัน พายุโซนร้อนขนุน ไม่ส่งผลกระทบต่อไทย