ชาวอยุธยาฯเร่งรับมือน้ำท่วม หวั่น“โบราณสถาน”สำคัญเสียหาย