ในหลวงเสด็จฯ ยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ 18 ต.ค.นี้