ชาว อ.บางบาลเข้าใจ ยอมรับน้ำแทนพื้นที่เศรษฐกิจ แต่ขอข้อมูลชัดเจน