นายกฯ เรียกร้อง สังคมช่วยกดดันนักการเมือง ไม่ให้ฉวยโอกาสหาเสียงช่วงนี้