ขอนแก่นเร่งอุดบิ๊กแบ็ก ป้องกันน้ำล้นไหลท่วมเขตเมือง