น้ำจากเขื่อนลำน้ำพอง ไหลถึงมหาสารคามระดับสูงเพิ่ม 20 ซม.