อดีตนักดนตรีวงดุริยางค์ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์หน้าพระเมรุมาศจำลอง