เตือน 8 อำเภอติดแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง