เร่งติดตั้งเครื่องอีดีซี ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่อง ภายใน พ.ย.นี้