ระดมเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง เร่งกู้น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่าเสนา