เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น เรียกประชุมสถานการณ์น้ำเป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาว่าควรจะลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์หรือไม่ 

TOP ประเด็นร้อน