กรมฝนหลวงฯจ่อทำฝนตกที่ “เขื่อนสียัด” ป้องกันงานพระราชพิธีฯ