6 โมงเย็นปิดปรับปรุงซุ้มดอกไม้ปากคลองตลาด เร่งซ่อมแซมความงามดังเดิม