"ดอกไม้เพื่อพ่อ" ปากคลองตลาดเปิดให้ชมอีกครั้งถึง 27 ต.ค.นี้