ประวัติศาสตร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงเป็นผู้นำในการก่อตั้งพระราชอาณาจักรแล้ว ยังทรงทำนุบำรุงสร้างศิลปวัฒนธรรม และระเบียบประเพณีต่างๆ ในการดำรงชีวิตให้เป็นมรดกของชาติสืบทอดมา หลักฐานที่กล่าวถึงการจัดพระราชพิธี พระบรมศพที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง

TOP ประเด็นร้อน