ชุดดำปกคลุมผืนดินไทย พสกนิกรร่ำไห้อาลัยทั้งแผ่นดิน