จารึกประวัติศาสตร์ประเทศไทย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ "ในหลวง ร.9"