พาณิชย์สั่งคุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่น้ำท่วม