ปภ.เผย 19 จังหวัดยังน้ำท่วม มีผู้ประสบภัยกว่า 3 แสนคน