ปากคลองตลาดรื้อถอนซุ้มดอกไม้เพื่อพ่อ ส่งคืนพื้นที่ให้ กทม.