สนามบินเชียงใหม่ขอความร่วมมือ "ลอยโคม" ในเวลาที่กำหนด