นายกฯ รับทุกข์กว่าชาวบ้าน แต่ไม่ท้อเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม