เอาแน่! กม.จัดการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหว