นักวิจัยฝรั่งเศสเผยสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นสร้างนิสัยติดตัวได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นักวิจัยฝรั่งเศสเผยผลการทดลอง หลังเฝ้าดูพฤติกรรมคนหลังตื่นนอน พบว่าสิ่งแรกที่ทำหลังตื่น มาจากฮอร์โมนและอาจพัฒนาจนติดกลายเป็นนิสัย

TOP ประเด็นร้อน