ทดสอบระบบก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศพรุ่งนี้