จับตาพายุภาคใต้เคลื่อนสู่อ่าวไทยวันนี้ เริ่มมีแนวโน้มอ่อนกำลังลง