อุตุฯ เทียบ พายุเข้าภาคใต้ อาจสร้างความเสียหายเท่า “บางสะพาน”