ศาลขอนแก่น สั่งจำคุก “จ่านิว” 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี