ชม “พระเมรุมาศ” เรียนรู้ศิลปะชั้นสูง มรดกชาติล้ำค่า