ปี'60 คนกรุงลอยกระทงกว่า 8 แสนใบทำจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 93.6