ชาวร้อยเอ็ดทำพิธีเผาคนเป็น เชื่อช่วยรักษาโรคพิษสุนัขบ้า