นักกายภาพฯ ชี้ หยุดวิ่งกะทันหัน เสี่ยงกล้ามเนื้อบาดเจ็บ