“หมอแล็บแพนด้า” ฉะโจ๋เลือดร้อนบุกตีอริในรพ. เป็นความอับอายระดับชาติ