จับ 7 วัยรุ่นทำร้ายอริในห้องฉุกเฉินรพ.กระทุ่มแบน พบคดีติดตัวเพียบ