นักธุรกิจนครฯ มอบเงิน 16 ล้านให้ “ตูน” อย่างเป็นทางการ