ต้นปีหน้าค่าไฟฟ้าไม่ปรับขึ้น กกพ.ตรึงเอฟที -15.90 สตางค์ต่อหน่วย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศตรึงค่าเอฟที งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้า ไว้เท่าเดิม ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย

TOP ประเด็นร้อน