เกาหลีเหนือห้ามนักวิ่งต่างชาติร่วมแข่งมาราธอน หวั่นอีโบลาระบาด