รพ.ตำรวจ ยันกระดูกที่พบในจังหวัดเพชรบุรี เป็นของน้องน้ำ