พบสารพิษ ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมรอบเหมืองทอง จ.เพชรบูรณ์