"ทรัมป์" เสนอเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาททะเลจีนใต้