หลุดยกแผง! จัดฟันเถื่อนสวยในความเสี่ยง ทนายแนะช่องเอาผิด