สำรวจราคาสลากงวด 16 พ.ย.60 ราคายังพุ่งสูงถึงใบละ 120 บาท