ทส.ยันร่างแผนบริการแร่เน้นอุตสาหกรรมคู่สิ่งแวดล้อม