กรมบัญชีกลางแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 9,244 ราย