กรมบัญชีกลางแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 9,244 ราย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมบัญชีกลางแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรก หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติมีผู้มีสิทธิที่ผ่านเงื่อนไขการอุทธรณ์ จำนวน 9,244 ราย

TOP ประเด็นร้อน