คนโสดเฮ! เลี้ยงสุนัขลดเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 33%