เจ้าของเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ถล่มไม่แจ้งขออนุญาตติดตั้ง